DAFW recruitment video

De opdracht hier was om een video te maken met alle activiteiten van het voorgaande jaar om mensen hun interesse te wekken in de Dutch Agrifood Week. Het beeld waar de opdrachtgever van af wilde was dat mensen denken dat het alleen maar over eten gaat. Dus moest ik zo gevarieerd mogelijke shots gebruiken.